Орозбаев Таалайбек Айтбаевич

Фамилиясы: Орозбаев

Аты: Таалайбек

Атасынын аты: Айтбаевич

Туулган датасы: 15.07.1982

Иштеген жери жана элеген кызматы: "Энтерстрой" ААК, генеральный директор