ПАРТИЯНЫН ПАСПОРТУ

 Толук аталышы:                                        «РЕСПУБЛИКА» САЯСИЙ ПАРТИЯСЫ

Партиянын эмблемасы:

Кыскартылган аталышы:                        «РЕСПУБЛИКА» СП

Иштоо формасы:                                         саясий партия

Чет элдик улуш:                                          жок

Тузулушу:                                                     физикалык тараптардын ыктыярдуу бирикмеси

Мамлекеттик каттоо

жана кайра каттоо:                                     кайра каттоо,  22.04.2014

Менчиктин туру:                                         жеке менчик

Каттоо номери:                                            24726-3300-ПП

ОКПО коду:                                                  24545260

Дареги:                                                          Бишкек ш., Октябрь району, Горького к. ½

Телефону:                                                      0 (312) 532639

Электрондук дареги:                                  respublikapr@republic.kg

Жетекчилик тууралуу маалымат:          “РЕСПУБЛИКА” СП Торагасы

                                                                        Жеенчороев Мирлан Канатбекович

Саясий партиянын максаттары:           -негизги орунда адамзаты турган укуктук жана светтик мамлекетти куруу;

                                                                           -эн эффективдуу коомдук социалдык-экономикалык тутумду тузуу;

                                                                          -толук кандуу жарандык коомду тузуу жана башка максаттар.

 

Партиянын жетекчилик органдары       Торага, партиянын Съезди, партиянын Саясий кенеши, ревизиялык комиссия, аймактык болумдор

 

партиянын жаштар канаты:                    “РЕСПУБЛИКА” СП Жаштар канаты

 

шайлоолордо катышуусу тууралуу:

2010 (23 мандат), 2020 ж. КР Жогорку Кенешине шайлоо,

                                                                       2017 ж. – КР Президентин шайлоо;

                                                                       2011, 2012, 2016, 2018, 2020 ж.- жергиликтуу

                                                                       Кенешке болгон шайлоолордо катышуу.