Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Мадылбеков Эльдар Туратбекович 12.05.1978 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
2 Арзыкулов Марат Замирбекович 08.10.1980 Эркек Кыргыз Жогорку билим ОсОО "Иг-Мар" ген.директор Катталды
3 Чукулдаева Венера Бекмурзаевна 07.05.1991 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
4 Абдрафиков Дамир Юрьевич 06.06.1978 Эркек Татар Жогорку билим Жумушсуз Катталды
5 Кайыпов Нурмат Маратович 23.02.1983 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
6 Касымова Нурания Абдугапуровна 29.09.1956 Аял Татар магистр ОсОО "ДЦИО"НУРАНИ" Генеральный директор Катталды
7 Джумабеков Мирлан Майрамбекович 15.01.1986 Эркек Кыргыз Жогорку билим ОсОО "Аква Пласт" Менеджер , 20.11.2019 - Катталды
8 Рудный Константин Евгеньевич 23.12.1978 Эркек Орус Жогорку билим ЧП "Сулейманов" Тренер по фитнесу , 20.05.2016 - Катталды
9 Звягина Анна Александровна 02.11.1989 Аял Орус Бакалавр Жумушсуз Катталды
10 Абытов Акжол 07.01.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
11 Кыдырбаев Жанболот Узакович 25.07.1996 Эркек Кыргыз Бакалавр ТЭЦ Бишкек Инженер Катталды
12 Сулейманова Чынара Азаматовна 27.01.1985 Аял Кыргыз магистр Жумушсуз Катталды
13 Нуралиев Дамир Кулмырзаевич 24.07.1982 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
14 Орунбаев Жамалиддин Темирбаевич 19.03.1981 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
15 Асанова Венера Тургуналиевна 07.10.1978 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
16 Кубанычбек уулу Алманбет 08.03.1990 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
17 Сапарбаев Адилет Кубанычбекович 06.05.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
18 Бейшекеева Мерим Кыдыкбековна 18.02.1986 Аял Кыргыз магистр Жумушсуз Катталды
19 Наманов Азим Асхатович 26.05.1983 Эркек Татар Жогорку билим ОФ "НУРАНИ" Председатель наблюдательного совета Катталды
20 Марайимов Нарынбек Асанович 07.09.1981 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
21 Метин Ольга Викторовна 10.05.1988 Аял Орус Жогорку билим Жумушсуз Катталды
22 Мамытов Чингиз Мухтарбекович 07.09.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
23 Ибраев Бакыт Таштанбекович 07.10.1967 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Чакырып алынды
24 Исабекова Асель Эриковна 15.09.1986 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Катталды
25 Иманалиев Айбек Өмүрбекович 25.02.1991 Эркек Кыргыз Жогорку билим ЗАО "КИЧИ - ЧААРАТ" Зав.склад.ВМ Катталды
26 Белокуров Владимир Вадимович 29.09.1992 Эркек Орус Жогорку билим Жумушсуз Катталды
27 Тарасов Александр Иванович 08.02.1989 Эркек Орус Жогорку билим Жумушсуз Катталды