Список городских кенешей > Нарынский городской кенеш > Политическая партия «Улуу Кыргызстан»

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтында жайгаштыруу үчүн саясий партиялар жөнүндө маалымат берүү үчүн сунушталган форма

Саясий партиянын кыскача аталышы: “Улуу Кыргызстан”СП

ИН, ЮЖБР кирүү датасы: 00309201210161,

Саясий партиянын түзүлүүшү: Ыктыярдуу

Уставдын кабыл алынган датасы: 31.07.2012-жыл

Катталган регионалдык филиалдардын саны: Чолпон -Ата

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий кенеш

САЯСИЙ ПАРТИЯ  “УЛУУ КЫРГЫЗСТАН”                                                           

Байланыш маалыматтары

Дареги:Нарын облусу. Нарын шаары. Ленин №78

Байланыш телефону: (0550)41-49-50, (0704)61-42-46

Коомдук кабылдама: Нарын шаары. Ленин №78, 2-этаж, №209

Интернеттеги байланыш тармактары: https://www.facebook.com/narynuluukyrgyzstan

Расмий сайт: Жок

Партиянын төрагасы:  

Башкаруу органдары жана түзүмү жөнүндө маалымат (сүрөтү жана сүрөттөмөсү): Саясий кенеш.

Саясий партиянын жаштар уюму (сүрөтү жана сүрөттөмөсү): жок

Саясий партиянын шайлоого катышуусу (шайланган кызматтардагы жана шайланган органдардагы саясий партиянын өкүлдөрү жөнүндө хронология жана сандык мааалыматтар)