Махмудов Анваржон Хамитжонович

Фамилиясы: Махмудов

Аты: Анваржон

Атасынын аты: Хамитжонович

Туулган датасы: 25-апрель 1983-жыл

Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Араван районуна кааштуу З.М. Бабур атындагы №15 орто мектебинин директору.

Жалпы маалымат (кыскача өмүр баяны):

Мен, А.Х. Махмудов Ош Араван айылында жумушчунун үй-бүлөсүндө туулгам. Үй бүлөлүүмүн. 2 уул жана 1 кыздын атасымын.

2000-2005-жылдары ОшКӨУ тарых мугалими адистигин аяктаганмын.                   

2005-2017-жылдары ОшКӨУ да катардагы окуутучу, директордун орун басарыкафедра башчысы кызматтарында иштегенмын. 2016-жылдын 15-декабрынан ушул күнгө чейин Араван районунун З.М.Бабур атындагы №15 орто мектебинин директору кызматында иштеп жатам.

Лозунг: «Ар бир үйдө-бирден ишкер!», «Келечекке татыктуу айыл өкмөт».