Алимов Махамадкарим Турсунович

Фамилиясы: Алимов

Аты: Махаммадкарим

Атасынын аты: Турсунович

Туулган датасы: 06.11.1974-ж.

Иштеген жери:  Дыйкан чарба башчысы

Жалпы маалымат (кыскача өмүр баян): 1981-жылы А.Новои атындагы орто мектепке 1-класска барып. 1991-жылы аталган мектепти аяктаган. 1991-жылы Андижан   Нарох   адистиги  боюнча окууга кирип, 1994 –жылы окуну аяктаган.  Үй-бүлөлүү 5 кыз атасы.

Лозунг: «Айыл чарбанын өнүктүрүү».