Абдуллаева Нилуфар Иброхимжоновна

Талапкердин программасы:

Негизги максаты-жакынкы келечекте айыл өкмөтүнүн калкынын жашоосун ар тараптан жакшыртууна ынгайлуу шарттарды түзүү болуп саналат. Жаштардын сапаттуу билим алуусуна, айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн керектүү шарттар түзүү менен келечекте айыл өкмөтүнүн социалдык –экономикасын өнүүгүсүнө салым кошуу.