Абеков Эркинбек Капарович

Туулган жылы жана жери: 05.08.1972-ж., Күңгөй айылы, Алай району.

Билими: Орто жалпы орто билим жөнүндө аттестаты, Ош облусунун Алай районунун XVIII Партсъезд орто мектеби.

Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш тажрыйбасы:  Жеке ветеринар.

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү.

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй а., 0553166185.