Артык кызы Гулзина

Туулган жылы жана жери: 19.12.1989-ж., Кара-Суу району.

Билими: Кесиптик орто билим жөнүндө диплому, Ош медициналык колледжин, фельдшер адистиги боюнча аяктаган.

Иштеген жери, ээлеген кызматы, иш тажрыйбасы:    Күңгөй эмканасынын башчысы.

Жеке маалымат: Үй-бүлөөлү.

Байланыш үчүн маалымат: Күңгөй а., 0552224061. gulzinaartykkuzu@gmail.com