Токтобаев Сүйүнбай Жумаканович

Фамилиасы:  Токтобаев

  Аты:  Суйунбай

  Атасынын аты:  Жумаканович

  Туулган датасы:  01.01.1965 ж.

  Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Убактылуу иштебейт

  Урааны:  Бийликтин ээси эл!

                  Эл бар жерде-жениш бар!

                  Жаны идея !

                  Жаны багыт!

ШТАБДЫН ДАРЕГИ: Кербен шаары Уметалиев №166

ТЕЛ: 0770006500

САЙТЫ ЖЕ ПОЧТАСЫ: s-s65@mail.ru