Программасы: "Тенир-Тоо"- эне жүрөгү менен"

1) Үй бүлөө-өнүгүүнүн ачкычы.

а. үй бүлөөлүк зордук зомбулук боюнча;

б. аялдар жана балдардын укуктары боюнча;

в.  үй бүлөөлүк бюджеттин сактыгы (насыя пайыздарын, банктардын баш аламан саясатын көзөмөлдөө) боюнча мыйзам долбоорлорун демилгөлөө жана мурун чыккан мыйзамдарды көзөмөлдөө;

2) Тенир-Тоолук-денисак калк.

■• сергек жашоо ынгайы;

- саламаттык сактоо тармагында акысыз камсыздоо;

-    мектеп, бала бакча, Жогорку окуу жайлардагы медициналык пунктарынын сапатын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоорлорун демилгелөө жана учурдагы тиешелүү мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө.

3) Сапаттуу билим-өлкөнүн сабаттуу келечеги.

-  бала бакчалар, мектептер, Жогорку окуу жайлардагы билим сапатын замандын талабына ылайык жанылап, толуктай турчу мыйзам долбоорлорун демилгелөө жана билим берүү тармагына караштуу учурдагы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө;

мугалимдерибиздин      жашоо      денгээлин      жогорулатуу      боюнча долбоорлордун үстүндө иштөө жана тартуу;

(Орфография-пунктуация и стиль автора сохранены)