Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Мурзали уулу Замирбек 17.12.1989 Эркек Кыргыз Жогорку билим ОсОО «К.Раимбердиев» Директор , 03.08.2014 - Көрсөтүлдү
2 Бактыбек уулу Толкунбек 23.07.1990 Эркек Кыргыз Жогорку билим ОсОО "БИО" Директор, 01.11.2016 - Көрсөтүлдү
3 Ахматова Айнура Найматовна 31.03.1978 Аял Кыргыз Жогорку билим Проф.лицей №73 Преподаватель, 02.09.2017 - Көрсөтүлдү
4 Рахманов Мамаюсуп Туйгунович 25.06.1962 Эркек Кыргыз Жогорку билим ОсОО "Кутчу" Председатель совета директоров, 02.02.2008 - Көрсөтүлдү
5 Кудаяров Канатбек Сапарович 23.03.1978 Эркек Кыргыз Жогорку билим Сулюктинский городской отдел образования Экономист, 16.02.2015 - Көрсөтүлдү
6 Айбашева Айназ Айдаралиевна 02.09.1981 Аял Кыргыз Жогорку билим Средняя щкола им. В.И.Ленина Учитель, 01.09.2017 - Көрсөтүлдү
7 Джурабаев Мелисбек Исманалиевич 11.10.1983 Эркек Кыргыз Жогорку билим Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель, 05.07.2015 - Көрсөтүлдү
8 Жалилов Манасбек Жалилович 15.02.1995 Эркек Кыргыз Жогорку билим Сулюктинский городской отдел культуры бухгалтер, 09.03.2020 - Көрсөтүлдү
9 Балакина Александра Геннадьевна 13.10.1972 Аял Орус Орто кесиптик билим МП "Сүлүктү - Тазалык" Домоуправ, 19.04.2014 - Көрсөтүлдү
10 Мухамедов Анвар Ахматжанович 05.11.1985 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
11 Исмаилов Жанышбек Эргешович 03.10.1971 Эркек Кыргыз Жогорку билим Индивидуальный предприниматель Индивидуальный предприниматель, 20.07.2000 - Каттоодон четтетилди
12 Юсупова Орозгүл Дадабаевна 13.11.1969 Аял Кыргыз Жогорку билим Сулюктинский горОО ОТЛ №2 им. Токтогула учитель, 01.09.2006 - Көрсөтүлдү
13 Бердияров Пардабек Бердиярович 02.10.1990 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
14 Егемназаров Кылычбек Абдипаттаевич 16.09.1989 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
15 Амиркулова Бермет Амиркуловна 27.10.1995 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
16 Нурланбеков Нурсултан Нурланбекович 15.07.1997 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
17 Абдухамитов Эмилбек Джамалетдинович 24.01.1996 Эркек Кыргыз Жогорку билим Индивидуальный предприниматель ИП, 01.01.2017 - Көрсөтүлдү
18 Маматкулова Сайёра Бобораимовна 19.10.1989 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
19 Азимов Самарбек Акимбекович 11.08.1989 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
20 Абдурахманов Алмазбек Сапарбаевич 21.12.1993 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Абдурахманова Назгул Авазовна 05.11.1984 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
22 Туратов Бектур Джанибекович 19.04.1994 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим ОсОО "БИО" Горный мастер, 22.09.2020 - Көрсөтүлдү
23 Шайзаков Уланбек Алимкулович 21.05.1988 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
24 Абдрасулова Наргиза Абдрасуловна 22.03.1989 Аял Кыргыз Жогорку билим Дом культуры Учитель , 01.09.2015 - Көрсөтүлдү
25 Мамадалиев Улугбек Икрамжанович 05.04.1991 Эркек Өзбек Орто кесиптик билим ОсОО "Кутчу" Горный мастер, 01.11.2015 - Көрсөтүлдү
26 Умаркулов Руслан Зулхайнарович 06.03.1996 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
27 Джумабаева Кымызай Бараковна 23.07.1961 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
28 Сатиев Бектур Дүйшөналиевич 08.02.1995 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
29 Бекмурзаев Алмазбек Рысалиевич 10.08.1994 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
30 Фархутдинова Розалия Курбангалеевна 11.07.1973 Аял Татар Орто билим ОсОО "Кутчу" охранник, 01.05.2014 - Көрсөтүлдү
31 Абдуллаев Замирбек Шерахматович 09.10.1990 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
32 Имаров Бактияр Абдуганиевич 01.08.1994 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
33 Дадабаева Наргиза Умрибаевна 13.01.1989 Аял Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
34 Исламов Нуржанбек Закирбекович 06.11.1994 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
35 Ибрагимов Акжол Джаныбекович 05.05.1996 Эркек Кыргыз Бакалавр Жумушсуз Көрсөтүлдү
36 Гапарова Айнура Маннановна 14.10.1976 Аял Кыргыз Жогорку билим ПЛ №73 зам дир. по УВР, 01.09.2006 - Көрсөтүлдү
37 Абдуллаев Бектур Нишанбаевич 06.10.1996 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
38 Куанычбек уулу Шерали 26.09.1998 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
39 Адамкулова Аида Калмурзаевна 28.09.1988 Аял Кыргыз Жогорку билим ПЛ №73 Преподаватель, 01.09.2016 - Көрсөтүлдү
40 Мухамедов Акмолжон Ахматжонович 01.04.1984 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
41 Жуманов Нажимидин Юсупович 16.09.1973 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
42 Турдубаева Гулбайрам Баймуратовна 29.03.1978 Аял Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
43 Абдухамитов Мирланбек Имамидинович 04.01.1995 Эркек Кыргыз Орто билим ИП ИП, 10.04.2012 - Көрсөтүлдү
44 Бабаджанов Дилшод Махаматжанович 18.04.1992 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
45 Кабылова Бууравия Хапызовна 12.03.1989 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
46 Жалилов Эламан Жалилович 30.04.1994 Эркек Кыргыз Орто кесиптик билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
47 Иркабаев Нурланбек Орунбаевич 08.02.1990 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
48 Бабаева Дилафруз Эминжоновна 04.03.1989 Аял Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
49 Раупова Зарина Рустамовна 04.06.1999 Аял Өзбек Орто атайын билим Сулюктинский горОО ДС Ынтымак Воспитатель, 01.09.2018 - Көрсөтүлдү