Саясий партиянын кыскача аталышы: ПП «Аманат»

ИНН , 02305201910281 ЮЖБР кирүү датасы: 23.05.2019

Саясий партиянын түзүлүүшү: регистрация

Уставдын кабыл алынган датасы: 23.04.2019

Катталган регионалдык филиалдардын саны:

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Политический совет

Байланыш маалыматтары+996 501 110 421

Дареги: Кыргызская Республика, Таласская область, г.Талас, ул. И Сарыгулова, 57 А

Байланыш телефону: +996 501 110 421

Коомдук кабылдама: Кыргызская Республика, Таласская область, г.Талас, ул. И Сарыгулова, 57 А

Интернеттеги байланыш тармактары:жок

Расмий сайт:жок

Партиянын төрагасы: (лидердин кыскача өмүр баяны): Казматов Канатбек Кубанычбекович