Саясий партиянын кыскача аталышы: “Ата-Журт”

ИНН 02107200610283, ЮЖБР кирүү датасы:

Саясий партиянын түзүлүүшү:

Уставдын кабыл алынган датасы: 21.07.2006 ж.     

Катталган регионалдык филиалдардын саны:1

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: партиясынын саясий кенеши

 

САЯСИЙ ПАРТИЯ ”АТА-ЖУРТ” 

Байланыш маалыматтары

Дареги:Чолпон-Ата шаары

Байланыш телефону: +996 500 375555

Коомдук кабылдама: Чолпон-Ата шаары

Интернеттеги байланыш тармактары:

Расмий сайт:

Партиянын төрагасы: Нарымбек уулу Адилет 03.05.1994 ж.туулган.

Саясий партиянын программасы: Жарандардын жашоо денгээлин жогоруталуу

Башкаруу органдары жана түзүмү жөнүндө маалымат: А.Келдибеков “Ата-Журт ” партиясынын жетекчиси.

Саясий партиянын жаштар уюму: жаштардан турат

Саясий партиянын шайлоого катышуусу: Иссык-Көл ТИК Каттоосунан отуп, бардык куректуу маалыматтарды бердик.