2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Алга айылдык кеңеши
А.Масалиев атындагы айылдык кеңеши
Бирлик айылдык кеңеши
Котормо айылдык кеңеши
Марказ айылдык кеңеши
Орозбеков атындагы айылдык кеңеши
Учкоргон айылдык кеңеши
Халмион айылдык кеңеши
Чаувай айылдык кеңеши