Маратов Мирлан Ильичевич

Фамилия: Маратов

Аты: Мирлан

Атасынын аты: Ильичевич

Туулган жылы: 15.08.1976г.

Ээлеген кызматы:  “Росбетон” ЖЧКсынын мудуру.

лозунг: «Улуу олкодо татыктуу жашоо»