Чомонов Манас Алишерович

Аты : Чомонов 

 

                                                 Жону: Манас

 

                                                 Атасынын  аты : Алишерович

                                      

                                                 Туулган жылы : 28.01.1976

                                      

Иштеген  жери  жана ээлеген кызматы:  МК  Юкстрой ЖЧКнын башчысы

 

                                       Урааны: Ак кызматым элиме