Саясий партиянын кыскача аталышы: Улуу-Журт СП

ИН 02707201810316, ЮЖБР кирүү датасы: 175757-3300-ПП

Саясий партиянын түзүлүүшү: Учиридителдик съезде кабыл алынган уставдын негизинде

Уставдын кабыл алынган датасы: 27.07.2018 ж

Катталган регионалдык филиалдардын саны: 19

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы: Саясий кенеш

САЯСИЙ ПАРТИЯ____ УЛУУ - ЖУРТ________________________________                                            

Байланыш маалыматтары 

 Дареги: Кызыл-Кыя шаары 60 Кыргызстандын 60 жылдык кочосу

Байланыш телефону: 0778111008

Коомдук кабылдама: Кызыл-Кыя шаары 60 Кыргызстандын 60 жылдык кочосу

Интернеттеги байланыш тармактары: batrhak@mail.ru

Расмий сайт:

Партиянын төрагасы: (лидердин кыскача өмүр баяны): Мирлан Орозбаев – «Улуу Журт». Партиянын тен торагасы

 1981 жылы 5-ноябрда. Алайском районунда туулган

Билими: Жогору  юридикалык, магистр юриспруденсия.

 2005 - 2015 жылдары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында  иштеген

 2015 - жылдан  тарта  Кыргыз республикасынын Жогорку Кенешинде депутатыкка талапкер. 2017 жылы  Президентикке талапкердин штабында жетекчи

 «Ыйык Жол» кайрымдуулук фондунун тузуучусу

 «Эл аралын жаштар ассамблеясынын» негиздоочусу

 «Юрдикт» юридикалык компаниянын негиздоочусу

2020 жылы Президентикке талапкердин штабында жетекчи

2021 жылы Президентикке талапкердин штабында жетекчи

 «Улуу Журт» партиясынын негизги негиздоочулорунун бири

Башкаруу органдары жана түзүмү жөнүндө маалымат: Патиянын съезди, Партиянын торагасы,Соясий кенешме, Текшеруу(Ревизиялык) органы, Координатору, Партиянын структуралык болумдору.