Аты жөнү Туулган датасы Жынысы Национальность Билими Организация Кызматы Статус
1 Зулпиев Султанали Момунович 05.10.1972 Эркек Кыргыз Жогорку билим КИТЕП БотМу доцент Көрсөтүлдү
2 Балтабаев Абдурахман Газыбекович 20.04.1968 Эркек Кыргыз Жогорку билим Кызыл-Кыя Билим Ленд препадователь , 01.09.2020 - Көрсөтүлдү
3 Тайполотова Мейликан Абдраимовна 16.03.1961 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
4 Эгембердиев Зиядин Дуйшоевич 10.04.1965 Эркек Кыргыз Жогорку билим ЦСМ г. Кызыл-Кыя врач невролог , 01.11.2003 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
5 Эрматов Алмаз Кудайбердиевич 11.07.1978 Эркек Кыргыз Жогорку билим СШ №13 г.Кызыл-Кыя Директор , 01.09.2017 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
6 Борубаева Буукатча Мойдуновна 25.03.1968 Аял Кыргыз Жогорку билим БатГУ ведущий специалист , 01.09.2006 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
7 Юлдашев Бекболот Тулюбаевич 28.04.1994 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
8 Базарбаева Мадинахон Акбаржановна 03.01.1988 Аял Тажик Орто атайын билим мед центр Караван медсестра , 21.10.2015 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
9 Абдивап кызы Урматайым 15.04.1993 Аял Кыргыз Жогорку билим ККТИ БатМУ препадователь , 01.09.2016 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
10 Маматалиев Адилбек Абдибакиевич 11.01.1968 Эркек Кыргыз Жогорку билим Горно Технический Колледж преподаватель , 01.09.2015 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
11 Шарапова Юлдуз Пазылджановна 15.07.1969 Аял Өзбек Жогорку билим Мето дист ССО Мето дист ССО, 01.09.2015 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
12 Джумабаев Исломедин Равшанович 15.12.1997 Эркек Өзбек Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
13 Эрматова Асылбү Исиевна 11.10.1977 Аял Кыргыз Жогорку билим КМПИ БатГУ декан , 01.09.2008 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
14 Икрамов Адахамжан Мамыржанович 20.01.1957 Эркек Өзбек Орто атайын билим ККПИ БатГУ комендант , 01.09.2005 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
15 Нарынбаева Чолпонай Балтабаевна 05.01.1973 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
16 Джамбилов Бахтияр Тишабайевич 25.10.1970 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
17 Джороева Мавлида Амировна 30.06.1972 Аял Кыргыз Жогорку билим КМПИ БатГУ препадователь , 01.03.2002 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
18 Жигиталиев Бакыт Жигиталиевич 17.11.1988 Эркек Кыргыз магистр Жумушсуз Көрсөтүлдү
19 Кутмаматова Гульнара Курсанбековна 28.01.1973 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
20 Кочкоров Айбек Мамашарипович 05.01.1978 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
21 Матиева Жумагүл Маккамбаевна 17.09.1971 Аял Кыргыз Жогорку билим мед центр Караван медсестра, 05.07.2018 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
22 Токторов Русланбек Егембердыевич 07.09.1995 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
23 Мальцева Зинаида Ивановна 01.12.1951 Аял Орус Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
24 Шамсудинов Жахонгир Азамжанович 10.02.1996 Эркек Тажик Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
25 Үсөнова Гүлсана Мүзүраповна 11.04.1971 Аял Кыргыз Жогорку билим болница Кызыл-Кии Врач-лечебни и невролог, 12.02.1995 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
26 Маматалиев Айбек Адилбекович 10.06.1994 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Кызыл-Кийский ШИферный завод электрик , 24.01.2020 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
27 Дүйшөева Гүлкайыр Мамасалиевна 02.03.1976 Аял Кыргыз Жогорку билим горный техникум преподаватель , 01.09.2015 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
28 Юлдашев Мырзабек Тулюбаевич 22.11.1984 Эркек Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
29 Кадоркина Надежда Фёдоровна 08.10.1957 Аял Орус Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
30 Гапаров Асилбек Маратович 07.04.1969 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
31 Камалидин кызы Марипат 04.04.1990 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
32 Ахунжанов Замирбек Узакович 04.01.1977 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
33 Юлдашева Гульсана Тулюбаевна 14.10.1982 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
34 Алимбаев Дөөлатбек Төлөшович 29.04.1980 Эркек Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
35 Давлятова Айчирек Галдаровна 18.11.1965 Аял Кыргыз Орто атайын билим ТБ Кызыл-Кыя медсестра , 14.04.2001 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
36 Халматов Дилшад Хасанович 21.07.1962 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
37 Жайчиева Зуура Кудайбердиевна 15.06.1992 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
38 Сатимов Нурмамат Наманович 27.07.1963 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
39 Исмаилова Толгонай Козубайевна 14.04.1979 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
40 Абдурахманов Хаккулжон Хайрилоджанович 28.01.1987 Эркек Өзбек Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
41 Аблазова Айтаңсык Абдимиталиповна 28.08.1979 Аял Кыргыз Жогорку билим КМПИ БатГУ препадователь , 24.11.2015 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
42 Кааров Абдимиталип Абиевич 02.05.1962 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
43 Тиллаева Гүлшад Муктарбековна 03.02.1980 Аял Кыргыз Жогорку билим КМПИ БатГУ препадователь , 01.09.2003 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
44 Паезова Гулмайрам Кудайбердиевна 11.07.1967 Аял Кыргыз Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
45 Абдурахманов Улукбек Абдужамбилович 11.03.1978 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
46 Ташматова Дилбархон Анваржоновна 16.01.1989 Аял Өзбек Орто атайын билим мед центр Караван медсестра , 10.10.2017 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
47 Абдурахманов Халимжон Хайрилоджонович 30.10.1988 Эркек Өзбек Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
48 Осмонова Айгул Абдимажитовна 19.07.1987 Аял Кыргыз Жогорку билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
49 Турдуматова Айбаркын Сейдалиевна 24.07.1972 Аял Кыргыз Жогорку билим СШ№6 препадователь , 01.09.2006 - 05.03.2021 Көрсөтүлдү
50 Абдукадыров Абдуганы Каратаевич 04.05.1950 Эркек Кыргыз Орто атайын билим Жумушсуз Көрсөтүлдү
51 Хасанбаева Муминахон Турсуналиевна 03.02.1961 Аял Тажик Орто билим Жумушсуз Көрсөтүлдү