Шаардык кеңештердин тизмеси > Кызыл-Кыя шаардык кеңеши > НДПК "КЫРГЫЗСТАНДЫН-ЭЛДИК ДЕМОКРАТИЯЛЫК ПАРТИЯСЫ"

Саясий партиянын кыскача аталышы: КЭДП

ИН, ЮЖБР кирүү датасы:

Саясий партиянын түзүлүүшү: Саясий партия

Уставдын кабыл алынган датасы:

Катталган регионалдык филиалдардын саны:

Туруктуу коллегиалдуу башкаруу органы:

Саясий кеңеш

САЯСИЙ ПАРТИЯКыргызстандын элдик демократиялык партиясы”                                            

 

Байланыш маалыматтары

 

Дареги: Кызыл-Кыя шаары,

Байланыш телефону: 0773124311

Коомдук кабылдама: Кызыл-Кыя шаары

Интернеттеги байланыш тармактары:жок

Расмий сайт:жок

Партиянын төрагасы: (лидердин кыскача өмүр баяны): Артур Медетбеков

Саясий партиянын программасы (баяндоо):

Башкаруу органдары жана түзүмү жөнүндө маалымат (сүрөтү жана сүрөттөмөсү):

Саясий партиянын жаштар уюму (сүрөтү жана сүрөттөмөсү):

Саясий партиянын шайлоого катышуусу (шайланган кызматтардагы жана шайланган органдардагы саясий партиянын өкүлдөрү жөнүндө хронология жана сандык мааалыматтар)