2021 28 Ноябрь

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Алайкуу айылдык кеңеши
Капчыгай айылдык кеңеши
Кара-Гуз айылдык кеңеши
Кара-Кочкор айылдык кеңеши
Кара-Кулжа айылдык кеңеши
Кашка-Жол айылдык кеңеши
Кызыл-Жар айылдык кеңеши
Ой-Тал айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Чалма айылдык кеңеши
Ылай-Талаа айылдык кеңеши

Избирательный фонд (банковские сведения)

 • Поступило: 0 сом
 • Израсходовано: 0 сом
 • Остаток: 0 сом
 • Поступило

  0%
 • Израсходовано

  0%
 • Остаток

  0%
Данные по избирательным округам
Название Поступило Израсходовано
1 Кан-Коргон
2 Көк-Арт
1 Кара-Таш
2 Сары-Бээ
3 Терек-Суу
1 Алтын-Күрөк
2 Жаны-Талаа
3 Жетим-Дөбө
4 Калматай
5 Түшүнүк
1 Ак-Кыя
2 Сары-Булак
3 Таш-Кыя
1 Беш-Жар
2 Бий-Мырза
3 Биринчи-Май
4 Кара-Кулжа
5 Мин-Орук
6 Совет
1 Ак-Терек
2 Жаны-Талап
3 Жийде
4 Тоготой
1 Кайын-Талаа
2 Коо-Чаты
3 Күйөө-Таш
4 Терек
1 Көндүк
2 Ой-Тал
1 Кылоожун
2 Тегерек-Саз
1 Буйга
2 Токбай-Талаа
1 Каманчы
2 Сай
3 Ылай-Талаа
Всего: 0 0