2021 11 Апрель

Кыргыз Республикасынын айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо

Алайкуу айылдык кеңеши
Капчыгай айылдык кеңеши
Кара-Гуз айылдык кеңеши
Кара-Кочкор айылдык кеңеши
Кара-Кулжа айылдык кеңеши
Кашка-Жол айылдык кеңеши
Кызыл-Жар айылдык кеңеши
Ой-Тал айылдык кеңеши
Сары-Булак айылдык кеңеши
Чалма айылдык кеңеши
Ылай-Талаа айылдык кеңеши